Öppna Kalmarmästerskapen 2023

Förbi | 2023-01-12

Öppna Kalmarmästerskapet startar den 25 januari, anmälan till Mikael eller via hemsidan – Klubbtävlingar.

För att man ska kunna anmäla sig via hemsidan behöver medlemsavgiften, 800 kr vara betald så att spelarregistrering kan göras.

Startavgift är 200 kr för huvud- eller bimedlemmar i Kalmar schackklubb.

Medlemmar i andra klubbar betalar 300 kr. Betalning sker på Plusgiro: 64 20 66 – 5.