Bli medlem

Medlemsavgifter

Medlem 26 år och äldre  Medlem under 26 Huvudmedlem i annan klubb Junior

800:-

400:- 400:-

200:-/termin

Plusgiro: 64 20 66 – 5

 Kontakta om medlemsfrågor