Styrelsen och stadgar

Styrelsen

Ordförande: Mikael Ohlsson
Sekreterare: Sten-Erik Öhlund
Kassör: Robert Green
Ungdomsledare: Gohdar Alo
Ledamöter: Viggo Mattsson (vice ordförande), Kevin Strand

Stadgar för Kalmar schackklubb

Klubbfrågor