Styrelsen och stadgar

Styrelsen

Ordförande: Mikael Ohlsson
Sekreterare: Peter Lindén
Kassör: Cajsa Lindberg
Ledamot: Sten-Erik Öhlund
Ungdomsledare: Kevin Söderberg och Mikael Ohlsson

Stadgar för Schacksällskapet Kalmarunionen

Klubbfrågor

    Anmälan jultallrik 2019