Styrelsen och stadgar

Styrelsen

Ordförande: Mikael Ohlsson
Sekreterare: Viktor Englund
Kassör: Cajsa Lindberg
Ledamot: Sten-Erik Öhlund
Ungdomsledare: Kevin Söderberg och Mikael Ohlsson

Stadgar för Kalmar schackklubb

Klubbfrågor