Påskblixt 13e mars

Förbi | 2022-04-06

Välkomna på påskblixt! Betänketid 3 min + 2 sekunder per drag.

Klubben bjuder på fika. Medlemmar från andra klubbar och tidigare medlemmar är också välkomna.
Avgift 50kr. Priser i Påskmust.

Spelet börjar kl 19, anmälan på plats innan dess eller i förväg till Mikael Olsson.

Vi anpassar antalet ronder efter deltagarantalet.