Ungdomsschacket fortsätter tillsvidare

Förbi | 2020-03-19

Ungdomsschacket på lördagarna beräknas fortsätta till och med 9 maj. För allas trivsel och trygghet är det viktigt att alla deltagare följer myndigheternas råd och anvisningar för att minska smittspridning av Corona. Det betyder t.ex. att man stannar hemma om man är sjuk.

Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta hela terminen men vi kommer att följa de råd och krav som vi får från ansvariga myndigheter.