Viktig information rörande klubbkvällarna på onsdagarna

Förbi | 2020-03-18

Kalmarmästerskapet kommer att avbrytas efter de fem ronder som nu spelats. Med hänsyn till deltagarantalet kommer det ändå ge ett rättvist slutresultat.  Det finns några uppskjutna partier.  Det går bra att spela dessa på klubben nästa vecka. Meddela resultatet till Mikael.  De partier som inte spelats kommer att tilldelas resultatet 0-0. Alla partier som spelats kommer efter nästa vecka rapporteras för ratingberäkning.
Efter nästa vecka ställs klubbkvällarna in. I första skedet är de inställda t.o.m. 15 april.  Förhoppningsvis kan verksamheten återupptas efter det eller åtminstone längre fram i vår.
För den som ännu inte testat att spela schack på Internet så finns information på schack.se hur man går tillväga. 

Ungdomsschacket fortsätter tillsvidare 

Ungdomsschacket på lördagarna beräknas fortsätta till och med 9 maj. För allas trivsel och trygghet  är det viktigt att alla deltagare följer myndigheternas anvisningar. T.ex. stannar man hemma om man är sjuk. Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta hela terminen men vi kommer att följa de råd och krav som vi får från ansvariga myndigheter.