Kalmar uteschack 2024

Förbi | 2024-06-07

Kalmar schackklubb hälsar välkommen till Kalmar uteschack lördagen den 24 augusti. Skälby gård, Kalmar, Skälbyallén 10, följ skyltar till Skälby gård. Vi spelar vid 4-H gården nära utegrisarna.

Spel på stora utebräden på alla bord. 6 ronder Schweizer. Betänketid 20 min/spelare. Max 18 deltagare.

Inbjudan och Anmälan och Anmälda och resultattabell

Anmäl dig och betala in startavgiften på Plusgiro: 64 20 66 – 5 (Kalmar schackklubb) senast den 14 augusti 2023. Startavgiften är 200 kr.