Göte Karlsson till minne

Förbi | 2024-01-02

Klubben har just nåtts av beskedet att vår medlem Göte Karlsson avled i slutet av 2023. Han spelade sparsamt de sista åren men var alltid först av alla med att betala medlemsavgiften. Göte blev 87 år.

Styrelsen