Kalmar uteschack 2023 26 augusti

Förbi | 2023-06-07

Kalmar schackklubb bjuder in till Kalmar uteschack lördagen den 26 augusti.

Spel på stora utebräden. 6 ronder Schweizer. Betänketid 20 min/spelare. Max 18 deltagare.

Plats: Utgå från från Kalmar schackklubbs spellokal, Skälby gård, Kalmar, Skälbyallén 10, följ skyltar till Skälby gård. Vi spelar vid 4-H gården nära utegrisarna.

För mer information se inbjudan.

Anmälan Kalmar uteschack i medlemssystemet.

Anmälda Kalmar uteschack 2023