Träning med IM Bengt Lindberg 3 maj

Förbi | 2023-04-27

Vi fortsätter med temat är hur man spelar i olika bondestruktrurer som kan uppstå i öppningen.

Välkomna!