Bondestrukturer med IM Bengt Lindberg

Förbi | 2023-03-08

Vi har haft en träningskväll tidigare med IM Bengt Lindberg om bondestrukturer som blev väldigt uppskattad. Den15/3 fortsätter Bengt på samma tema.