Resultat av uppstart snabbschacket

Förbi | 2022-09-20

Resultaten nedan visar endast antal poäng samt antal partier. Det ger ingen placering eftersom man spelat olika antal partier.

Stefan Björklund 8p (9 partier)
Christian Szelücei 6,5 (9)
Ruben Oskarsson 5 (9)
Sten-Erik Öhlund 5 (9)
Peter Föghner 4 (9)
Marcus Thornemo Larsson 4 (6)
Mikael Ohlsson 4 (9)
Mattias Kulander 4( 9)
Bengt Lindberg 3 (3)
Viggo Mattsson 3 (3)
Leo Lunby Murigu 2,5 (6)
Cajsa Lindberg 2,5( 6)
Sveinung Haslestad 2 (3)
Per Smide 2 (6)
Robert Green 1,5 (3)
Stefan Berman 1(4)
Godhar Alo 0 (3)
Nicholas 0 (3)

18 deltagare totalt under tre ronder under tre veckor.