Kalmar uteschack lördag den 27/8

Förbi | 2022-08-24

Vi spelar vid 4-H gården nära utegrisarna vid Skälby gård, Kalmar, Skälbyallén, följ skyltar till
Skälby gård : Karta Skälby 4H-gård

Start kl 10. Anmälan på plats senast kl 09.45. Prisutdelning ca kl 17.00.
Spel på stora utebräden, 6 ronder Schweizer.
Betänketid 20 min/spelare, max 18 deltagare.
Lunchrast mellan rond 3 och 4. Det finns ett gårdscafé bredvid spelplatsen.
Anmälan Kalmar uteschack i medlemssystemet.

Anmälda Kalmar uteschack 2022

Betala in startavgiften 200 kr på Plusgiro: 64 20 66 – 5 (Kalmar schackklubb).
Efteranmälningar tas emot i mån av plats och startavgiften är då 250 kr.
Frågor besvaras av Mikael Ohlsson, telefon 076-840 7990.

För mer information se inbjudan.
Välkomna hälsar Kalmar schackklubb!