Uteschack för medlemmar 4 juli

Förbi | 2020-06-24

Lördagen den 4 juli på eftermiddagen luftar vi utepjäserna. Vi samlas vid klubblokalen kl 13.00 och hjälps åt att plocka fram. 

Obligatorisk föranmälan till Mikael. 
Välkomna!