Dags att betala medlemsavgiften för 2020

Förbi | 2020-01-10

Välkomna till en ny säsong!
Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2020. Vid höstmötet beslutades om oförändrade avgifter. Det innebär att avgiften är 800 kr för spelare som är 26 år och äldre och 400 kr för spelare yngre än 26 år.
De som deltar i ungdomsverksamheten betalar terminsavgift på 200 kr per termin.
Det viktigt att ni vid betalning anger att det är medlemsavgift som avses och för vem.
Tänker du delta i årets Kalmarmästerskap så är startavgiften som vanligt 200 kr och den ska betalas in senast innan rond 2.

Betala in på Plusgiro: 64 20 66 – 5