Påskblixt

Förbi | 2019-04-15

Onsdagen den 17 april. Speltid  5 minuter.
Startavgift 50 kr. Kaffe och bröd ingår. Startavgiften sätts in på vårt postgiro: 64 20 66 – 5

Priser Påskmust!
Antal ronder beror på antal deltagare

Välkomna!